Serin Treyler Facebook Serin Treyler Twitter Serin Treyler Instagram Serin Treyler Youtube Serin Treyler Google Plus Image Map

Nachrichten

SERİN TREYLER DÜŞEN PAZARDA, PAYINI ARTTIRDI

Serin Treyler A.Ş. Genel MüdürüRecep Serin 2016 yılını değerlendirdi. İlk olarak 15 Temmuz kalkışması vefinans piyasalarının Türkiye’ye yapmış oldukları baskıdan bahseden Serin, ekonominin zor günler yaşadığını ancakülkenin basiretli yöneticileri, halkı ve iş adamları sayesinde ekonomide kaosunyaşanmadığına dikkat çekti. Türkiye’nin bu zorlu döneminde istihdampolitikasını sürdürdüklerini ve işçi çıkarmamaya gayret ettiklerini kaydedenSerin, zorlukları geride bıraktıklarınainandığını söyledi.

Treyler sektörünün TÜİK verilerine göre yüzde %23,78 düşüşyaşadığı treyler pazarında Serin Treyler’in payını arttırdığını belirten SerinTreyler A.Ş. Genel Müdürü Recep Serin, “2016 yılında TÜİK verilerine göre 18.338adet treyler trafiğe çıktı. 2015 yılında24.062 adet ilk kayıt vardı. Kısaca sektörümüzde yüzde 23,78 pazar daraldı. SerinTreyler yatırımlarının ve çalışmaların semeresini alarak,daralan pazarda üretim dengesini bozmadı. Serin toplam treyler pazarından aldığıpayı yüzde 6,01 e çıkararak, TÜİK verilerine göre pazar payını %15 büyüttü”şeklinde konuştu.

Pazar şartlarına göre ürünlerdeyenilemeye gittiklerini ve müşteri beklentilerini dikkate alarak ürünlereodaklandıklarını ifade eden Recep Serin, stratejileri doğrultusunda hemverimliliği artırdıklarını ve pazarda pay attırabildiklerine değindi. Serin’in2016 yılında diğer önemli bir stratejisi olarak, ürünlerinde Saf Holland dingilkullanmaya başladığını kaydeden Recep Serin, konu hakkında şunları söyledi.

Yüzde 100 Saf Holland

“Saf- Holland firmasınınTürkiye’de yatırım yapması, üretimlerini Türkiye kaydırılması ve buradanihracat yapması konusunda geliştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde dingil üretimhatlarımızı kapatarak, Saf Holland dingilleri kullanmaya karar verdik. Yabancı yatırımcıyı ülkemize kazandırmaktanmutluyuz. Yapılan iş birliği çerçevesinde ürettiğimiz Treylere Saf markadingili standart olarak kullanmaya başladık.”

Recep Serin, yurtiçi ve yurtdışıfuarlara 2016 yılında katılmadıklarını, buradaki kaynağı müşteri ziyaretlerindekullandıklarını açıkladı. Ar-ge merkezi kurma çalışmalarına da başladıklarınıkaydeden Serin, “Üretim ve kalitemizin, uzun yıllardır ayrılmaz bir parçasıolan Ar-Ge birimimizin bu dönemde kurumsallaşmasına karar vererek, Ar-GeMerkezi kurulumuna başladık. Merkezinfaaliyet geçmesiyle yeni ürün, ürün geliştirme, verimlilik ve belgelendirmegibi hususlarda daha hızlı yol alabileceklerini söyledi. Serin geçtiğimiz yılürün geliştirme çalışmaları için şunları söyledi:

Yeniliğe devam

“Ürün geliştirme üzerine güzelçalışmalar yapıldı. Özellikle 3. Havaalanı inşaatında çalışan ürünlerimizin buzorlu çalışma şartlarına uygun olarak geliştirilen havuz damperlerimizhakkında, müşterilerimizden olumlu geridönüşler almamızı sağladı. Konteyner taşımacılığında kullanılan konteynerlerimizeuyguladığımız teleskopik, uzayıp kısalabilen şasi yapımız müşterilerimizdenyeni siparişlerin doğmasını sağladı. Rakip firmalarımızın da bu dönem içinde buürüne odaklanmaları, geliştirici katkı verici çalışmaları, takip ediliyor olmaadına bizleri sevindirdi. Kullanım kolaylığı, bakıma ihtiyaç duymadan uzunsüreli kullanımıyla müşterilerimizden tam not aldığımız tenteli grubu ürünlerdeyapılan iyileştirme ile şasi dahil bir çok parçası galvaniz daldırma tekniğiile üretilmeye başlandı. Bu tekniğin kullanılması ile galvaniz şasili tenteliaraçlarımıza en az 10 yıl paslanmazlık garantisi vermeye başladık. Her satılantenteli ürünümüze geri alım garantisi sözleşmesini yapmamız, müşterilerimizdebize ve markamıza olan güveni daha da perçinledi. Geri alım sözleşmesiyleyapılan bu çalışmamızda ses getirdi. ”

Treyler sektörünün denetim altınaalınması, sağlıklı piyasa şartlarının oluşturulması için TREDER’infaaliyetlerine dikkat çeken Recep Serin,bu yıl da sektör adına çalışmaların devam edeceğini aktardı.